Riller (#20) – how to Speak HIP

hip cover

Introduction
Del Close & John Brent
(fra How To Speak Hip –  Mercury Rec. 1959)


Dagens hipstere er å se mange steder, men de mest utpregede og trendskapende finner man stort sett i området Birkelunden – Olaf Ryes Plass i Oslo, med andre ord Grünerløkka, eller bare Løkka, som noen velger å kalle det. Trenden derimot, startet allerede på slutten av 40-tallet, selvfølgelig i USA, og var betegnelsen på en person som elsket Jazz og kledde seg uortodoks og ofte blandet mange stilarter, elsket poesi, moderne sådan, og var svært så eksistensiell i sitt livssyn. I Riller skal det denne gang handle om den genuine hipsteren, som ble landskjent i USA på 50-tallet gjennom beatlitteraturen og jazz’en. Hipsters hadde sin egen talemåte, og i 1959 kom det ut en plate som skulle lære mannen i gata både å forstå og kanskje plukke opp litt hipp gateslang. LP’en het How to Speak Hip.

Dette var selvfølgelig ikke et seriøst forsøk på å alminneliggjøre hipsterkulturen. Del Close og John Brent som stod bak utgivelsen var begge selv en del av Hipster-miljøet. Del Close var en av USA’s første stand-up artister, mens John Brent livnærte seg som skuespiller og skrev diktsamlinger.

hip dapperconchords

How to Speak Hip har blitt nærmest et slags Hipsterens svar på «Sgt. Peppers…» og er i dag regnet som en stor kult-utgivelse. Del Close har sagt i et intervju med Rolling Stone Magazine i 1973, at hele ideen var å vise at det lå mye humor i måten Hipstere brukte språket på, og tanken om å gjøre det tilgjengelig for folk flest var så absurd at dette måtte jo bli morsomt. Grunnen til at det fungerer så bra, og har blitt en slik ikonisk utgivelse har mye med at Close & Brent begge levde tett på og var en del av miljøet. Det fulgte med en egen manual på 8 sider, som tilførte plata en ekstra dimmensjon, og som på mange måter netsen er enda morsommere å lese i dag.

(Les eller last ned PDF’en av manualen her: HipBooklet)

Da den kom ut var det blandende følelser blant profilerte Hipsters og Beatniks. Allen Ginsberg omfavnet den, mens Norman Mailer syntes at det var en svært flau affære. Folk flest skjønte ikke at det var ment som en spøk, og albumet ble i flerre store aviser anmeldt i rent alvor, og ble møtt av skepsis og fordommer.

Vocabularity Building
Del Close & John Brent
(fra How To Speak Hip – Mercury Rec. 1959)


Del Close spiller den streite intervjueren som altså vil vite mer om hvordan man kune lære å forstå og snakke hipt, mens John Brent var den utstuderte arketypiske hipsteren. I virkeligheten var det vel Del Close som levde tettere på Hipster-miljøet, og flyttet året etter utgivelsen til Chicago hvor han begynte å opptre på klubben Second City, der mange av de første store stand-up artistene fikk sin debut, og stedet ble også et mekka for alle som levde litt på siden av det etablerte. Del Close fikk sparken etter noen måneder på grunn av at han gikk på scenen tydelig påvirket, så veldig fritt og liberalt var klubben kanskje ikke, i alle fall ikke i starten.

hip del-close

Close flyttet raskt til San Francisco og brukte resten av 60-tallet med å rendyrke hippiekulturen, var en del av Merry Pranksters, ble lysmester for showene til The Grateful Dead og etter hvert ble han også med i en lang periode i Saturday Night Live. Som en liten kuriositet kan du også se ham i rollen som engelsklærer i filmen Ferris Bueller’s Day Off (Skulk med Stil) i 1986. Han døde i en alder av 64 i 1999.

Mannen som spiller Hipsteren på plata, John Brent, levde etter hvert et ganske tilbaketrukket liv, ga ut en diktsamling kalt All Grief Be Far, og livnærte seg i periode som skuespiller med små roller i blant annet Bob & Carol & Ted & Alice, Catch-22 og American Grafitti. Han døde allerede i 1985, kun 47 år gammel.

Men i 1959 var begge karene ved godt mot og i levende livet på alle mulige måter. How to Speak Hip anbefales, både som et slags historisk dokument, men også som et lett ironisk bilde av Hipsterkulturen, som vel må sies å leve i beste velgående i dag, selv om den nok ikke lenger ligner mye på utrykket og slangen fra 1959.

Cool
Del Close & John Brent
(fra How To Speak Hip – Mercury Rec. 1959)

Som sagt, Hipsters var noe som dukket opp allerede på 40-tallet i Jazz-miljøet, og både hipster-slangen og musikken var i ferd med å utvikler tilbake i 1945, selv om da kalte det Hepster. Her er en de som med rette kan kalles en original Hipster, Cab Calloway.

hip cab_calloway-theredlist

Cab Calloway
«Hepster’s Dictionary»
(1945)

Skulle du ha et behov for en Hipster-ordliste, så tilbyr vi rett og slett en her (fra 1958):

A

 • A hummer (n.): exceptionally good. Ex., “Man, that boy is a hummer.”
 • Ain’t coming on that tab (v.): won’t accept the proposition. Usually abbr. to “I ain’t coming.”
 • Alligator (n.): jitterbug.
 • Apple (n.): the big town, the main stem, Harlem.
 • Armstrongs (n.): musical notes in the upper register, high trumpet notes.

B

 • Barbecue (n.): the girl friend, a beauty.
 • Barrelhouse (adj.): free and easy.
 • Battle (n.): a very homely girl, a crone.
 • Beat (adj.): (1) tired, exhausted. Ex., “You look beat” or “I feel beat.” (2) lacking anything. Ex, “I am beat for my cash”, “I am beat to my socks” (lacking everything).
 • Beat it out (v.): play it hot, emphasize the rhythm.
 • Beat up (adj.): sad, uncomplimentary, tired.
 • Beat up the chops (or the gums) (v.): to talk, converse, be loquacious.
 • Beef (v.): to say, to state. Ex., “He beefed to me that, etc.”
 • Bible (n.): the gospel truth. Ex., “It’s the bible!”
 • Black (n.): night.
 • Black and tan (n.): dark and light colored folks. Not colored and white folks as erroneously assumed.
 • Blew their wigs (adj.): excited with enthusiasm, gone crazy.
 • Blip (n.): something very good. Ex., “That’s a blip”; “She’s a blip.”
 • Blow the top (v.): to be overcome with emotion (delight). Ex., “You’ll blow your top when you hear this one.”
 • Boogie-woogie (n.): harmony with accented bass.
 • Boot (v.): to give. Ex., “Boot me that glove.”
 • Break it up (v.): to win applause, to stop the show.
 • Bree (n.): girl.
 • Bright (n.): day.
 • Brightnin’ (n.): daybreak.
 • Bring down ((1) n. (2) v.): (1) something depressing. Ex., “That’s a bring down.” (2) Ex., “That brings me down.”
 • Buddy ghee (n.): fellow.
 • Bust your conk (v.): apply yourself diligently, break your neck.

C

 • Canary (n.): girl vocalist.
 • Capped (v.): outdone, surpassed.
 • Cat (n.): musician in swing band.
 • Chick (n.): girl.
 • Chime (n.): hour. Ex., “I got in at six chimes.”
 • Clambake (n.): ad lib session, every man for himself, a jam session not in the groove.
 • Chirp (n.): female singer.
 • Cogs (n.): sun glasses.
 • Collar (v.): to get, to obtain, to comprehend. Ex., “I gotta collar me some food”; “Do you collar this jive?”
 • Come again (v.): try it over, do better than you are doing, I don’t understand you.
 • Comes on like gangbusters (or like test pilot) (v.): plays, sings, or dances in a terrific manner, par excellence in any department. Sometimes abbr. to “That singer really comes on!”
 • Cop (v.): to get, to obtain (see collar; knock).
 • Corny (adj.): old-fashioned, stale.
 • Creeps out like the shadow (v.): “comes on,” but in smooth, suave, sophisticated manner.
 • Crumb crushers (n.): teeth.
 • Cubby (n.): room, flat, home.
 • Cups (n.): sleep. Ex., “I gotta catch some cups.”
 • Cut out (v.): to leave, to depart. Ex., “It’s time to cut out”; “I cut out from the joint in early bright.”
 • Cut rate (n.): a low, cheap person. Ex., “Don’t play me cut rate, Jack!”

D

 • Dicty (adj.): high-class, nifty, smart.
 • Dig (v.): (1) meet. Ex., “I’ll plant you now and dig you later.” (2) look, see. Ex., “Dig the chick on your left duke.” (3) comprehend, understand. Ex., “Do you dig this jive?”
 • Dim (n.): evening.
 • Dime note (n.): ten-dollar bill.
 • Doghouse (n.): bass fiddle.
 • Domi (n.): ordinary place to live in. Ex., “I live in a righteous domi.”
 • Doss (n.): sleep. Ex., “I’m a little beat for my doss.”
 • Down with it (adj.): through with it.
 • Drape (n.): suit of clothes, dress, costume.
 • Dreamers (n.): bed covers, blankets.
 • Dry-goods (n.): same as drape.
 • Duke (n.): hand, mitt.
 • Dutchess (n.): girl.

E

 • Early black (n.): evening
 • Early bright (n.): morning.
 • Evil (adj.): in ill humor, in a nasty temper.

F

 • Fall out (v.): to be overcome with emotion. Ex., “The cats fell out when he took that solo.”
 • Fews and two (n.): money or cash in small quantity.
 • Final (v.): to leave, to go home. Ex., “I finaled to my pad” (went to bed); “We copped a final” (went home).
 • Fine dinner (n.): a good-looking girl.
 • Focus (v.): to look, to see.
 • Foxy (v.): shrewd.
 • Frame (n.): the body.
 • Fraughty issue (n.): a very sad message, a deplorable state of affairs.
 • Freeby (n.): no charge, gratis. Ex., “The meal was a freeby.”
 • Frisking the whiskers (v.): what the cats do when they are warming up for a swing session.
 • Frolic pad (n.): place of entertainment, theater, nightclub.
 • Fromby (adj.): a frompy queen is a battle or faust.
 • Front (n.): a suit of clothes.
 • Fruiting (v.): fickle, fooling around with no particular object.
 • Fry (v.): to go to get hair straightened.

G

 • Gabriels (n.): trumpet players.
 • Gammin’ (adj.): showing off, flirtatious.
 • Gasser (n, adj.): sensational. Ex., “When it comes to dancing, she’s a gasser.”
 • Gate (n.): a male person (a salutation), abbr. for “gate-mouth.”
 • Get in there (exclamation.): go to work, get busy, make it hot, give all you’ve got.
 • Gimme some skin (v.): shake hands.
 • Glims (n.): the eyes.
 • Got your boots on: you know what it is all about, you are a hep cat, you are wise.
 • Got your glasses on: you are ritzy or snooty, you fail to recognize your friends, you are up-stage.
 • Gravy (n.): profits.
 • Grease (v.): to eat.
 • Groovy (adj.): fine. Ex., “I feel groovy.”
 • Ground grippers (n.): new shoes.
 • Growl (n.): vibrant notes from a trumpet.
 • Gut-bucket (adj.): low-down music.
 • Guzzlin’ foam (v.): drinking beer.

H

 • Hard (adj.): fine, good. Ex., “That’s a hard tie you’re wearing.”
 • Hard spiel (n.): interesting line of talk.
 • Have a ball (v.): to enjoy yourself, stage a celebration. Ex., “I had myself a ball last night.”
 • Hep cat (n.): a guy who knows all the answers, understands jive.
 • Hide-beater (n.): a drummer (see skin-beater).
 • Hincty (adj.): conceited, snooty.
 • Hip (adj.): wise, sophisticated, anyone with boots on. Ex., “She’s a hip chick.”
 • Home-cooking (n.): something very dinner (see fine dinner).
 • Hot (adj.): musically torrid; before swing, tunes were hot or bands were hot.
 • Hype (n, v.): build up for a loan, wooing a girl, persuasive talk.

I

 • Icky (n.): one who is not hip, a stupid person, can’t collar the jive.
 • Igg (v.): to ignore someone. Ex., “Don’t igg me!)
 • In the groove (adj.): perfect, no deviation, down the alley.

J

 • Jack (n.): name for all male friends (see gate; pops).
 • Jam ((1)n, (2)v.): (1) improvised swing music. Ex., “That’s swell jam.” (2) to play such music. Ex., “That cat surely can jam.”
 • Jeff (n.): a pest, a bore, an icky.
 • Jelly (n.): anything free, on the house.
 • Jitterbug (n.): a swing fan.
 • Jive (n.): Harlemese speech.
 • Joint is jumping: the place is lively, the club is leaping with fun.
 • Jumped in port (v.): arrived in town.

K

 • Kick (n.): a pocket. Ex., “I’ve got five bucks in my kick.”
 • Kill me (v.): show me a good time, send me.
 • Killer-diller (n.): a great thrill.
 • Knock (v.): give. Ex., “Knock me a kiss.”
 • Kopasetic (adj.): absolutely okay, the tops.

L

 • Lamp (v.): to see, to look at.
 • Land o’darkness (n.): Harlem.
 • Lane (n.): a male, usually a nonprofessional.
 • Latch on (v.): grab, take hold, get wise to.
 • Lay some iron (v.): to tap dance. Ex., “Jack, you really laid some iron that last show!”
 • Lay your racket (v.): to jive, to sell an idea, to promote a proposition.
 • Lead sheet (n.): a topcoat.
 • Left raise (n.): left side. Ex., “Dig the chick on your left raise.”
 • Licking the chops (v.): see frisking the whiskers.
 • Licks (n.): hot musical phrases.
 • Lily whites (n.): bed sheets.
 • Line (n.): cost, price, money. Ex., “What is the line on this drape” (how much does this suit cost)? “Have you got the line in the mouse” (do you have the cash in your pocket)? Also, in replying, all figures are doubled. Ex., “This drape is line forty” (this suit costs twenty dollars).
 • Lock up: to acquire something exclusively. Ex., “He’s got that chick locked up”; “I’m gonna lock up that deal.”

M

 • Main kick (n.): the stage.
 • Main on the hitch (n.): husband.
 • Main queen (n.): favorite girl friend, sweetheart.
 • Man in gray (n.): the postman.
 • Mash me a fin (command.): Give me $5.
 • Mellow (adj.): all right, fine. Ex., “That’s mellow, Jack.”
 • Melted out (adj.): broke.
 • Mess (n.): something good. Ex., “That last drink was a mess.”
 • Meter (n.): quarter, twenty-five cents.
 • Mezz (n.): anything supreme, genuine. Ex., “this is really the mezz.”
 • Mitt pounding (n.): applause.
 • Moo juice (n.): milk.
 • Mouse (n.): pocket. Ex., “I’ve got a meter in the mouse.”
 • Muggin’ (v.): making ’em laugh, putting on the jive. “Muggin’ lightly,” light staccato swing; “muggin’ heavy,” heavy staccato swing.
 • Murder (n.): something excellent or terrific. Ex., “That’s solid murder, gate!”

N

 • Neigho, pops: Nothing doing, pal.
 • Nicklette (n.): automatic phonograph, music box.
 • Nickel note (n.): five-dollar bill.
 • Nix out (v.): to eliminate, get rid of. Ex., “I nixed that chick out last week”; “I nixed my garments” (undressed).
 • Nod (n.): sleep. Ex., “I think I’l cop a nod.”

O

 • Ofay (n.): white person.
 • Off the cob (adj.): corny, out of date.
 • Off-time jive (n.): a sorry excuse, saying the wrong thing.
 • Orchestration (n.): an overcoat.
 • Out of the world (adj.): perfect rendition. Ex., “That sax chorus was out of the world.”
 • Ow!: an exclamation with varied meaning. When a beautiful chick passes by, it’s “Ow!”; and when someone pulls an awful pun, it’s also “Ow!”

P

 • Pad (n.): bed.
 • Pecking (n.): a dance introduced at the Cotton Club in 1937.
 • Peola (n.): a light person, almost white.
 • Pigeon (n.): a young girl.
 • Pops (n.): salutation for all males (see gate; Jack).
 • Pounders (n.): policemen.

Q

 • Queen (n.): a beautiful girl.

R

 • Rank (v.): to lower.
 • Ready (adj.): 100 per cent in every way. Ex., “That fried chicken was ready.”
 • Ride (v.): to swing, to keep perfect tempo in playing or singing.
 • Riff (n.): hot lick, musical phrase.
 • Righteous (adj.): splendid, okay. Ex., “That was a righteous queen I dug you with last black.”
 • Rock me (v.): send me, kill me, move me with rhythm.
 • Ruff (n.): quarter, twenty-five cents.
 • Rug cutter (n.): a very good dancer, an active jitterbug.

S

 • Sad (adj.): very bad. Ex., “That was the saddest meal I ever collared.”
 • Sadder than a map (adj.): terrible. Ex., “That man is sadder than a map.”
 • Salty (adj.): angry, ill-tempered.
 • Sam got you: you’ve been drafted into the army.
 • Send (v.): to arouse the emotions. (joyful). Ex., “That sends me!”
 • Set of seven brights (n.): one week.
 • Sharp (adj.): neat, smart, tricky. Ex., “That hat is sharp as a tack.”
 • Signify (v.): to declare yourself, to brag, to boast.
 • Skins (n.): drums.
 • Skin-beater (n.): drummer (see hide-beater).
 • Sky piece (n.): hat.
 • Slave (v.): to work, whether arduous labor or not.
 • Slide your jib (v.): to talk freely.
 • Snatcher (n.): detective.
 • So help me: it’s the truth, that’s a fact.
 • Solid (adj.): great, swell, okay.
 • Sounded off (v.): began a program or conversation.
 • Spoutin’ (v.): talking too much.
 • Square (n.): an unhep person (see icky; Jeff).
 • Stache (v.): to file, to hide away, to secrete.
 • Stand one up (v.): to play one cheap, to assume one is a cut-rate.
 • To be stashed (v.): to stand or remain.
 • Susie-Q (n.): a dance introduced at the Cotton Club in 1936.

T

 • Take it slow (v.): be careful.
 • Take off (v.): play a solo.
 • The man (n.): the law.
 • Threads (n.): suit, dress or costume (see drape; dry-goods).
 • Tick (n.): minute, moment. Ex., “I’ll dig you in a few ticks.” Also, ticks are doubled in accounting time, just as money is doubled in giving “line.” Ex., “I finaled to the pad this early bright at tick twenty” (I got to bed this morning at ten o’clock).
 • Timber (n.): toothpick.
 • To dribble (v.): to stutter. Ex., “He talked in dribbles.”
 • Togged to the bricks: dressed to kill, from head to toe.
 • Too much (adj.): term of highest praise. Ex., “You are too much!”
 • Trickeration (n.): struttin’ your stuff, muggin’ lightly and politely.
 • Trilly (v.): to leave, to depart. Ex., “Well, I guess I’ll trilly.”
 • Truck (v.): to go somewhere. Ex., “I think I’ll truck on down to the ginmill (bar).”
 • Trucking (n.): a dance introduced at the Cotton Club in 1933.
 • Twister to the slammer (n.): the key to the door.
 • Two cents (n.): two dollars.

U

 • Unhep (adj.): not wise to the jive, said of an icky, a Jeff, a square.

V

 • Vine (n.): a suit of clothes.
 • V-8 (n.): a chick who spurns company, is independent, is not amenable.

W

 • What’s your story?: What do you want? What have you got to say for yourself? How are tricks? What excuse can you offer? Ex., “I don’t know what his story is.”
 • Whipped up (adj.): worn out, exhausted, beat for your everything.
 • Wren (n.): a chick, a queen.
 • Wrong riff: the wrong thing said or done. Ex., “You’re coming up on the wrong riff.”

Y

 • Yarddog (n.): uncouth, badly attired, unattractive male or female.
 • Yeah, man: an exclamation of assent.

Z

 • Zoot (adj.): exaggerated
 • Zoot suit (n.): the ultimate in clothes. The only totally and truly American civilian suit.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s