Øyeblikk: Migrant Mother (Dorothea Lange)

Dette er et ikonisk bilde, tatt av fotografen Dorothea Lange i 1936. Da var hun i tjeneste hos Farm Scurity Administration (FSA) som sendte henne ut på den amerikanske landsbygda for å dokumentere tilstanden under "The Great Depression". Bildet er også unikt fordi dette er både dokumentarisk men også iscenesatt. Lange tok i alt en … Fortsett Øyeblikk: Migrant Mother (Dorothea Lange)

Øyeblikk: Bichonnade Leaping (Jacques Henri Lartigue)

Dette bilde er tatt i 1906 av en ti-åring. Han som fotograferer sin kusine, i det hun svever ned trappen utenfor godset der han bor, heter Jacques Henri Lartigue og kan på mange måter kalles fotografiets Mozart. Ikke nødvendigvis bare fordi han var en av de største innenfor tidlig fotografikunsten, men like mye fordi han … Fortsett Øyeblikk: Bichonnade Leaping (Jacques Henri Lartigue)